Kanalplasttak

Effektiv och UV-beständig tätning mot kanalplast!

Få en enkel och smidig lösning med kamin i uterum. Inga stegar eller stag på taket med vår lösning där sotning sker innefrån kaminen. Prata med sotaren innan installation.

Ring oss för mer information

Skorsten och kanalplast

Tätt mot kanalplast Uterumslösning för kanalplasttak
Sotning genom kaminen

Kanalplast

Vi har nu en lösning för uterum!